Lashing & Gözetim

h-lashing-gozetim-2

Uluslararası ticaret büyük bir hızla gelişmektedir. Buna paralel olarak da, Uluslararası Taşımacılıkta lashing her geçen gün daha da önem kazanmakta ve en iyi hizmeti verebilmek için yeni çözümler üretmektedir. Uluslararası ticarette başarılı olmak için mallarınızın müşteriye zamanında ve hasarsız olarak ulaştırılması gerekmektedir. Gerek kara ve deniz, gerek hava taşımacılığında malların herhangi bir şekilde zarara uğramaması için gerçek bir güvence gereklidir.

Öngelen Lojistik alanında tecrübeli elemanları ile bu güvenceyi sağlamaktadır. Malların taşıma esnasında herhangi bir zarar görmesini önleyen çalışmalarımız maddi kaybı önler, olabilecek hasarın maliyetine oranla da çok daha hesaplıdır. Çalışmalarımızın sağladığı güvence Lashing alanında tüm sorunlarınızı asgariye indirecektir.

Gözetim Hizmetlerimizin esas  amacı, yükleme faaliyetleri sırasında doğru malzemenin/ürünün düzgün bir şekilde ele alındığından ve taşıma aracının üzerine güvenli bir şekilde konulduğundan emin olmaktır. Öngelen Lojistik gözetmenleri müşterinin, söz konusu ürünü ile ilgili olarak kalite ve güvenlik gereksinimlerinin karşılandığı ve malların doğru ve güvenli bir şekilde ele alındığı gibi konularda gereksinimlerini giderir.
 
Öngelen Lojistik bir çok limanda yükleme gözetimi (Loading survey) hizmeti verebilmektedir.

 
Öngelen Lojistik’in kalifiye ve tecrübeli personelleri yükleme gözetimlerini zaman ve yer gözetmeksizin büyük hassaslıkla zamanında yapabilmekte ve bunu raporlamaktadır.