Yükleme & Depolama

h-yukleme-depolama-2

İşletmelerin gerek hammadde, gerek bitmiş ürünlerinin depolanması, lojistik süreçler içinde önemli bir yere sahiptir. Depoların maliyet merkezinden, fırsat merkezine çevrilmesini amaçlayan şirketimiz, sektörel ihtiyaçlara profesyonel depolama modelleri sunmaktadır.

Öngelen Lojistik Depolama , verdiği depolama hizmetlerinde, yöneylem teknikleri ile deponun yerinin tespitinden, ihtiyaç duyulan ölçülerde ve gelişmiş insan kaynakları ile yönetilmesine kadar yüksek kalitede modeller sunmayı hedeflemektedir.

Bir depolama için hayati konular olan, doğru yerde, doğru ölçülerde, doğru yerleşim (layout), sıkı güvenlik, optimum maliyette işleyen iş süreçleri, çalışanların yüksek kalitede olması, sürekli olarak eğitilmesi ve performans takiplerinin yapılması titizlikle mühendislik teknikleri ile ele alınmaktadır.

Bu sayede iş ortaklarımızın depolattırdığı ürünlerin tesliminden, siparişin alınıp teslimata kadar geçen sürede envanter akışının doğru sağlanması, siparişlerin doğru algoritmalarla toplanması, hazırlanması ve paketlenmesi, sevkıyata hazır edilmesi, sıfır hata prensibi ile %100 doğrulukta depo yönetimin ve iş süreçlerinde verimliliğinin artışı hedeflenir.

  • Müşterinin mevcutta bulundurduğu deponun veya Öngelen Lojistik Depolama bünyesinde kiralayıp, kullandığı deponun yönetimi,
  • Sektörel bazda  uygun depo iş süreçlerinin geliştirilmesi ve yönetim tekniklerinin belirlenmesi,
  • Lojistik süreçlerin optimizasyonu odaklı bütünsel iş geliştirmenin periyodik olarak sağlanması ve  gelişimin sürekli hale getirilmesi,
  • Böylelikle sürekli verimlilik artışının sağlanması,
  • Kullanılan depo yönetim ve depolama modelleri ile envanter doğruluk oranında ve sipariş karşılama hızında % 100 başarının sağlanması